Lekcje Sztuki prowadzone przez mgr sztuki Annę Marię Karolak. Indywidualne przygotowywanie
do egzaminów na Akademię Sztuk Pięknych i do Liceów Plastycznych.

Odwiedź Galerię Szuki - Karolak Art

Prowadzę indywidualne lekcje rysunku i malarstwa. Zapraszam do mojej pracowni w Warszawie na Ochocie, lub też dojeżdżam do ucznia na terenie Warszawy. Możliwe są lekcje on-line lub w plenerze.

Przyjeżdżasz do mnie raz lub dwa razy w tygodniu z teczką Twoich prac. Prace omawiamy, wybieramy najlepsze, ogólnie mówiąc, nadajemy kierunek rozwoju dla Twojego talentu.

Nie ważne czy masz predyspozycje do bycia twórcą realistycznym czy abstrakcyjnym – pod moim kierunkiem rozwijasz swój styl. Jednocześnie chronię Cię przed popadnięciem w manierę, która blokuje artystyczny rozwój.

Jeśli decydujesz się zdawać egzaminy na Akademię Sztuk Pięknych lub do Liceum Plastycznego, musisz zdobyć umiejętność wykonania pracy w dużym formacie w ciągu 3 lub 4 godzin trwania egzaminu. Będzie to studium postaci (ASP) i studium martwej natury (ASP, Liceum Plastyczne). Pod moim kierunkiem uczyć się będziesz rysunku anatomicznego oraz malowania farbami. Opanować musisz taką technikę, by umożliwiła Ci wykonanie ukończonej pracy w krótkim czasie jednorazowej sesji egzaminu.

Jeśli do szkoły artystycznej nie zdajesz – uczęszczasz do mnie po prostu na lekcje rysunku i malarstwa. Nie ma presji egzaminu. Uczę Cię rysowania postaci – szkicowania, jak i wykonania wypracowanego studium postaci. Uczę Cię malować. Analizować będziemy dzieła dawnych mistrzów i malarstwo współczesne, aby uświadomić Ci dynamikę przemian zaistniałych w sztuce na przestrzeni wieków. Poruszam praktyczne zagadnienia z zakresu historii koloru w malarstwie i z zakresu fizjologii barw. Uczysz się kompozycji i perspektywy. Zdobywasz u mnie wiedzę dokładnie taką samą, jakbyś przygotowywał się do zdawania egzaminów na ASP. Pod moim kierunkiem zaczniesz nawet malować olejno. Wprowadzam w podstawy technologii malarstwa olejnego, dzięki czemu będziesz umiał samodzielnie podejmować eksperymenty z różnymi technikami malowania olejno.

Pamiętaj, że nawet Picasso na początku był realistą. Zanim wypracował swój abstrakcyjny styl, doskonale opanował warsztat realistycznego rysunku i malarstwa z natury, jak także technologii malarskich. Wykonywał portrety realistyczne. Taką samą drogą nauki poprowadzę Ciebie. Jeśli jesteś początkującym adeptem sztuki, rozpoczniemy naukę od absolutnych podstaw: będzie to nauka rysowania ołówkiem własnych dłoni i stóp, a następnie wykonywania szybkich szkiców całych postaci – na małych kartkach. Nauczysz się kompozycji oraz opanujesz sztukę swobodnego operowania ołówkiem lub węglem. Stopniowo przejdziemy do rysunku studium całej postaci z natury, czego ukoronowaniem będą Twoje studia postaci w formacie brystolu 100 x 70 cm – jest to standard wykonywania prac podczas studiów na Akademii Sztuk Pięknych.

Udzielam korekt pracom wykonanych przez Ciebie samodzielnie w domu, jednakże jest możliwość rysowania i malowania bezpośrednio w mojej pracowni – szczegóły do omówienia indywidualnie.

Z moją pomocą nabędziesz i rozwiniesz umiejętności rysowania i malowania z natury – postaci człowieka i martwych natur, tworzenia wypracowanych prac, jak i szkiców. Wybierzemy i ułożymy prace do teczki, która, jak wiesz, musi być świetna, abyś przeszedł pierwszy etap sita egzaminacyjnego.

Pamiętaj jednak – cały trud jest po Twojej stronie, wedle prawdy „praktyka czyni mistrza”. Im więcej będziesz pracował, tym szybciej zrobisz postępy. Zalecam rozpoczęcie przygotowywania się do zdawania na ASP przy najmniej dwa lata przed terminem egzaminów.

@