Indywidualne lekcje rysunku i malarstwa

Prowadzę indywidualne lekcje rysunku i malarstwa. Zapraszam do mojej pracowni w Warszawie na Ochocie, lub też dojeżdżam do ucznia na terenie Warszawy. Możliwe są lekcje on-line lub w plenerze.

Przyjeżdżasz do mnie raz lub dwa razy w tygodniu z teczką Twoich prac. Prace omawiamy, wybieramy najlepsze, ogólnie mówiąc, nadajemy kierunek rozwoju dla Twojego talentu.

Nie ważne czy masz predyspozycje do bycia twórcą realistycznym czy abstrakcyjnym – pod moim kierunkiem rozwijasz swój styl. Jednocześnie chronię Cię przed popadnięciem w manierę, która blokuje artystyczny rozwój.

Jeśli decydujesz się zdawać egzaminy na Akademię Sztuk Pięknych lub do Liceum Plastycznego, musisz zdobyć umiejętność wykonania pracy w dużym formacie w ciągu 3 lub 4 godzin trwania egzaminu. Będzie to studium postaci (ASP) i studium martwej natury (ASP, Liceum Plastyczne). Pod moim kierunkiem uczyć się będziesz rysunku anatomicznego oraz malowania farbami. Opanować musisz taką technikę, by umożliwiła Ci wykonanie ukończonej pracy w krótkim czasie jednorazowej sesji egzaminu.

Jeśli do szkoły artystycznej nie zdajesz – uczęszczasz do mnie po prostu na lekcje rysunku i malarstwa. Nie ma presji egzaminu. Uczę Cię rysowania postaci – szkicowania, jak i wykonania wypracowanego studium postaci. Uczę Cię malować. Analizować będziemy dzieła dawnych mistrzów i malarstwo współczesne, aby uświadomić Ci dynamikę przemian zaistniałych w sztuce na przestrzeni wieków. Poruszam praktyczne zagadnienia z zakresu historii koloru w malarstwie i z zakresu fizjologii barw. Uczysz się kompozycji i perspektywy. Zdobywasz u mnie wiedzę dokładnie taką samą, jakbyś przygotowywał się do zdawania egzaminów na ASP. Pod moim kierunkiem zaczniesz nawet malować olejno. Wprowadzam w podstawy technologii malarstwa olejnego, dzięki czemu będziesz umiał samodzielnie podejmować eksperymenty z różnymi technikami malowania olejno.

Pamiętaj, że nawet Picasso na początku był realistą. Zanim wypracował swój abstrakcyjny styl, doskonale opanował warsztat realistycznego rysunku i malarstwa z natury, jak także technologii malarskich. Wykonywał portrety realistyczne. Taką samą drogą nauki poprowadzę Ciebie. Jeśli jesteś początkującym adeptem sztuki, rozpoczniemy naukę od absolutnych podstaw: będzie to nauka rysowania ołówkiem własnych dłoni i stóp, a następnie wykonywania szybkich szkiców całych postaci – na małych kartkach. Nauczysz się kompozycji oraz opanujesz sztukę swobodnego operowania ołówkiem lub węglem. Stopniowo przejdziemy do rysunku studium całej postaci z natury, czego ukoronowaniem będą Twoje studia postaci w formacie brystolu 100 x 70 cm – jest to standard wykonywania prac podczas studiów na Akademii Sztuk Pięknych.

Udzielam korekt pracom wykonanych przez Ciebie samodzielnie w domu, jednakże jest możliwość rysowania i malowania bezpośrednio w mojej pracowni – szczegóły do omówienia indywidualnie.

Z moją pomocą nabędziesz i rozwiniesz umiejętności rysowania i malowania z natury – postaci człowieka i martwych natur, tworzenia wypracowanych prac, jak i szkiców. Wybierzemy i ułożymy prace do teczki, która, jak wiesz, musi być świetna, abyś przeszedł pierwszy etap sita egzaminacyjnego.

Pamiętaj jednak: cały trud jest po Twojej stronie, wedle powiedzenia „praktyka czyni mistrza”. Im więcej pracy włożysz w naukę, tym szybciej zrobisz postępy. Zalecam rozpoczęcie nauki rysunku i malarstwa przy najmniej dwa lata przed terminem egzaminów.